submit


Už môžete komunikovať «s slovníka», ale stále obávajú o výslovnosti? Potom prišiel na pomoc v sociálnej sieti, kde si môžete nájsť nových priateľov po celom svete.

About