Náš web je zadarmo, neziskový projekt, ktorý poskytuje platformu pre stretnutie a komunikácia v civilizovanej, vzdelaný, sebaúcty a iných ľudí užívateľov bez akéhokoľvek veku a územného obmedzenia.

Rúhanie sa.

Povodňových, ako sa vaše frázy s cieľom zvýšenia hodnoty.

Zneužitie PÍSMENAMI.

Odkazy, diskusie na iné chaty v spoločnom ráme.

Hrozby reálneho násilia, podpora fyzického násilia.

Zneužívanie.»Showdown»je povolené v osobnej korešpondencii, na základe vzájomnej dohody.

Sexuálne obťažovanie, virtuálny sex vo Všeobecnom rámci.

Použitie akéhokoľvek jazyka, okrem ruskej a ukrajinskej.

Ak chcete zadať chatovej miestnosti počas trest z iného zariadenia alebo.

Poslať moje prihlasovacie meno a heslo nikomu

Vstúpiť do miestnosti pod falošnou profil.

Účtovanie fotografie hudbu videá, ktoré spôsobujú nespokojnosť medzi ostatnými návštevníkmi.

Diskutovať o činnosti správa a vrahov vo Všeobecnej diskusie rám

About