Dôležité upozornenie: Po kliknutí na tlačidlo Pripojte sa k, Java Applet zobrazí výzvu k dôvere stránky a spustiť applet pred vytvorením spojenia s IRC server, Označte a Spustiť ako je uvedené nižšie, aby sa zabránilo výstraha do budúcnosti

About