submit


09.2017: pokles popularity tejto lokalite pozorované v roku 2016, a v roku 2017, trend sa len zhoršil. Celkom v septembri roku 2017 strana 24 z roku používateľov z Francúzska prišla 2,8 milióna krát (proti 3.37 miliónov v októbri 2016). Poklesu záujmu zdrojov sú zrejmé.

Avšak napriek týmto neúspechom sa členmi našej «Top 10» stále si zaslúži samostatný príbeh o sebe.

Naša stránka je polohy seba ako «prvý slušné» free Dating site.

About