Kliknite na menu Nástroje. S Video datovania Možnosti siete Internet.

Kliknite na tlačidlo vlastná úroveň. Vyrobené z obsahu kým horšie dosiahnuť Skriptovanie časti. Pod»aktívne Skriptovanie’, s Video, sa datuje možnosť Activa akútna. Kliknite na tlačidlo OK. Ak Fen trek potvrdenia sa zobrazí, kliknite na tlačidlo Áno. Kliknite na menu Nástroje. S Video datovania Voľby. Kliknite na kartu Obsah. Začiarknite políčko Enable JavaScript. Kliknite na tlačidlo OK.

Otvorte Safari menu

Začiarknite políčko Enable JavaScript

About