submit


«Komunikácia s cudzincami online» bola miestom mnohých jazykoch spoločenstva. Na sklamanie všetkých 10+ miliónov užívateľov, web «Komunikácia s cudzincami online» bola uzavretá v roku 2016 S pomocou «Komunikácii s cudzincami online» chceme poskytnúť bývalých účastníkov «Komunikácia s cudzincami online» nové možnosti učenia sa cudzích jazykov.

About