submit


«Komunikácia s cudzincami»bola otvorenou komunitou pre jazykovej výmeny a mal, milióna účastníkov. Obec bola uzavretá po viac ako rokoch prevádzky nového vlastníka v roku je Zakladateľom»Komunikácia s cudzincami»vytvorilo nové spoločenstvo»Komunikácii s cudzincami online»sa vrátite do účastníci»Komunikácia s cudzincami»všetky možnosti študovať a cvičiť cudzích jazykov, a dať im príležitosť, aby zostali v kontakte s ostatnými.

«Komunikácia s cudzincami online»bola miestom mnohých jazykoch spoločenstva. Na sklamanie všetkých miliónov užívateľov, web»Komunikácia s cudzincami online»bola uzavretá v roku S pomocou»Komunikácii s cudzincami online»chceme poskytnúť bývalých účastníkov»Komunikácia s cudzincami online»nové možnosti učenia sa cudzích jazykov

About