«Komunikácia s cudzincami»bola otvorenou komunitou pre jazykovej výmeny a mal, milióna účastníkov

«Komunikácia s cudzincami online»bola miestom mnohých jazykoch spoločenstva.

Na sklamanie všetkých miliónov užívateľov, web»Komunikácia s cudzincami online»bola uzavretá v roku S pomocou»Komunikácii s cudzincami online»chceme poskytnúť bývalých účastníkov»Komunikácia s cudzincami online»nové možnosti učenia sa cudzích jazykov

About