submit


Clara — dievča z Francúzska, chcela stretnúť superstar Justin Bieber. Jej želanie splnilo v Paríži, zatiaľ čo Justin bol na turné. Finančné prostriedky darované, aby-A-Wish Medzinárodné alebo ktorákoľvek z jej pridružených spoločností výlučne prospech Make-A-Wish Medzinárodné alebo jej dcérskych a pridružených spoločností a deti sme slúžiť mimo Spojených Štátov a v jeho území

About