Ako sa stretnúť dievča? Čo je to dievča? Náš audítor hľadá ženu, ženský, príjemné a relatívne základným náterom, bez túžby konfliktu

About